Mừng khai trương cửa hàng mới
Tin mới Tin nổi bật
 THÔNG TIN - THÔNG BÁO
   Thông tin sự kiện (05/01/2017, 10:32, am)
 HỖ TRỢ KỶ THUẬT
Ông: Nguyễn Ngọc Đệ (GĐ Công Ty) 
  098 737 1719
  (0500) 3717 719
Rửa vườn sau thu hoạch cho cây hồ tiêu, cà phê.
Cặp đôi rong rêu: đạt danh hiệu top 10 sản phẩm dịch vụ xuất sắc vì người tiêu dùng Phun lên cây 1-2 lần sau thu hoạch làm liền vết thương chống tháo đốt suy cây, tẩy nấm mốc, rong rêu, các loại địa y, cân bằng dinh dưỡng cho cây giúp cây khỏe mạnh Trong mùa khô, tạo điều kiện cho cây phân hoá mầm hoa tập trung, hạn chế nấm bệnh trong mùa mưa
Phân bón lá
C-T 04
Mô tả:

THÀNH PHẦN:

N-P-K: 6-4-3, Mg: 0.008, S: 0.004, Humic acid: 2, Cu: 100ppm, Fe: 80ppm, Zn: 70ppm, B: 50ppm, Mo: 30ppm, Mn: 60ppm, phụ gia đặc biệt bổ sung Axit Amin, Vitamin, Rong Biển vừa đủ 100%.


THÀNH PHẦN:

N-P-K: 6-4-3, Mg: 0.008, S: 0.004, Humic acid: 2, Cu: 100ppm, Fe: 80ppm, Zn: 70ppm, B: 50ppm, Mo: 30ppm, Mn: 60ppm, phụ gia đặc biệt bổ sung Axit Amin, Vitamin, Rong Biển vừa đủ 100%.

C-T 04
C-T 03
Mô tả:

THÀNH PHẦN:

HC: 12%, Axit Humic: 7%, N: 8%, P2O5: 6%, K2O: 4%, Mg: 0.03%, S: 0.03%, Cu: 100ppm, Fe: 100ppm, Zn: 300ppm, B: 300ppm, Mo: 50ppm, Mn: 100ppm, Vitamin C: 10ppm, Vitamin B1: 10ppm, Vitamin B2: 10ppm.


THÀNH PHẦN:

HC: 12%, Axit Humic: 7%, N: 8%, P2O5: 6%, K2O: 4%, Mg: 0.03%, S: 0.03%, Cu: 100ppm, Fe: 100ppm, Zn: 300ppm, B: 300ppm, Mo: 50ppm, Mn: 100ppm, Vitamin C: 10ppm, Vitamin B1: 10ppm, Vitamin B2: 10ppm.

C-T 03
TRICHODERMA DẠNG NƯỚC
Mô tả:

Chế phẩm sinh học chứa thành phần chính là nấm Trichoderma và các enzyme thủy phân như cellulase, chitinase, xylanase,


Chế phẩm sinh học chứa thành phần chính là nấm Trichoderma và các enzyme thủy phân như cellulase, chitinase, xylanase,

TRICHODERMA DẠNG NƯỚC
RONG RÊU
Mô tả:

THÀNH PHẦN: Cu: 900 ppm

Phụ gia đặc biệt phòng ngừa rong rêu, nấm mốc,địa y, vi khuẩn, virus, tảo vừa đủ 100%.


THÀNH PHẦN: Cu: 900 ppm

Phụ gia đặc biệt phòng ngừa rong rêu, nấm mốc,địa y, vi khuẩn, virus, tảo vừa đủ 100%.

RONG RÊU
CT03 NEW
Mô tả:

THÀNH PHẦN:

HC: 12%, Axit Humic: 7%, N: 8%, P2O5: 6%, K2O: 4%, Mg: 0.03%, S: 0.03%, Cu: 100ppm, Fe: 100ppm, Zn: 300ppm, B: 300ppm, Mo: 50ppm, Mn: 100ppm, Vitamin C: 10ppm, Vitamin B1: 10ppm, Vitamin B2: 10ppm.


THÀNH PHẦN:

HC: 12%, Axit Humic: 7%, N: 8%, P2O5: 6%, K2O: 4%, Mg: 0.03%, S: 0.03%, Cu: 100ppm, Fe: 100ppm, Zn: 300ppm, B: 300ppm, Mo: 50ppm, Mn: 100ppm, Vitamin C: 10ppm, Vitamin B1: 10ppm, Vitamin B2: 10ppm.

CT03 NEW
CT04 NEW
Mô tả:

THÀNH PHẦN:

N-P-K: 6-4-3, Mg: 0.008, S: 0.004, Humic acid: 2, Cu: 100ppm, Fe: 80ppm, Zn: 70ppm, B: 50ppm, Mo: 30ppm, Mn: 60ppm, phụ gia đặc biệt bổ sung Axit Amin, Vitamin, Rong Biển vừa đủ 100%.


THÀNH PHẦN:

N-P-K: 6-4-3, Mg: 0.008, S: 0.004, Humic acid: 2, Cu: 100ppm, Fe: 80ppm, Zn: 70ppm, B: 50ppm, Mo: 30ppm, Mn: 60ppm, phụ gia đặc biệt bổ sung Axit Amin, Vitamin, Rong Biển vừa đủ 100%.

CT04 NEW
CĂP ĐÔI RONG RÊU
Mô tả:

CÔNG DỤNG:

- Giúp đối kháng chống lây nhiễm khuẫn ty thể (mycelium)... gây ra các hiện tượng : rong rêu nấm mốc, khô cành rụng trái, tháo đốt, xoắn lá, cháy đầu lá, bạc lá. các loại địa y trên cây trồng như: chè, cà phê, hồ tiêu, cao su, ca cao, nho, cam quýt, bưởi, táo, nhãn, sầu riêng, thanh long, cây kiểng...


CÔNG DỤNG:

- Giúp đối kháng chống lây nhiễm khuẫn ty thể (mycelium)... gây ra các hiện tượng : rong rêu nấm mốc, khô cành rụng trái, tháo đốt, xoắn lá, cháy đầu lá, bạc lá. các loại địa y trên cây trồng như: chè, cà phê, hồ tiêu, cao su, ca cao, nho, cam quýt, bưởi, táo, nhãn, sầu riêng, thanh long, cây kiểng...

CĂP ĐÔI RONG RÊU
CẶP ĐÔI RONG REU
Mô tả:

CÔNG DỤNG:

- Giúp đối kháng chống lây nhiễm khuẫn ty thể (mycelium)... gây ra các hiện tượng : rong rêu nấm mốc, khô cành rụng trái, tháo đốt, xoắn lá, cháy đầu lá, bạc lá. các loại địa  y trên cây trồng như: cà phê, hồ tiêu, cao su, ca cao, cam quýt, sầu riêng, cây kiểng...


CÔNG DỤNG:

- Giúp đối kháng chống lây nhiễm khuẫn ty thể (mycelium)... gây ra các hiện tượng : rong rêu nấm mốc, khô cành rụng trái, tháo đốt, xoắn lá, cháy đầu lá, bạc lá. các loại địa  y trên cây trồng như: cà phê, hồ tiêu, cao su, ca cao, cam quýt, sầu riêng, cây kiểng...

CẶP ĐÔI RONG REU
TRICHODERMA SP Pseudomonas
Mô tả:

THÀNH PHẦN:

Chế phẩm sinh học chứa thành phần chính là nấm Trichoderma Pseudomonas,Bacillus subtilis và các enzyme thủy phân như cellulase, chitinase, xylanase,

hemicellulase giúp cây trồng kháng bệnh.


THÀNH PHẦN:

Chế phẩm sinh học chứa thành phần chính là nấm Trichoderma Pseudomonas,Bacillus subtilis và các enzyme thủy phân như cellulase, chitinase, xylanase,

hemicellulase giúp cây trồng kháng bệnh.

TRICHODERMA SP Pseudomonas
PHÂN BÓN HUMAT CÁ
Mô tả:

THÀNH PHẦN:

HC: 2.8%(Axit amin chiết xuất từ cá); Bổ sung N: 1.5%; P2O5: 0.8%; K2O: 0.9%; (Phụ gia Axit Humic đặc biệt vừa đủ 100%).


THÀNH PHẦN:

HC: 2.8%(Axit amin chiết xuất từ cá); Bổ sung N: 1.5%; P2O5: 0.8%; K2O: 0.9%; (Phụ gia Axit Humic đặc biệt vừa đủ 100%).

PHÂN BÓN HUMAT CÁ
PHÂN BÓN LÁ CT - 04
Mô tả:

THÀNH PHẦN:

N-P-K: 6-4-3, Mg: 0.008, S: 0.004, Humic acid: 2, Cu: 100ppm, Fe: 80ppm, Zn: 70ppm, B: 50ppm, Mo: 30ppm, Mn: 60ppm, phụ gia đặc biệt bổ sung Axit Amin, Vitamin, Rong Biển vừa đủ 100%.


THÀNH PHẦN:

N-P-K: 6-4-3, Mg: 0.008, S: 0.004, Humic acid: 2, Cu: 100ppm, Fe: 80ppm, Zn: 70ppm, B: 50ppm, Mo: 30ppm, Mn: 60ppm, phụ gia đặc biệt bổ sung Axit Amin, Vitamin, Rong Biển vừa đủ 100%.

PHÂN BÓN LÁ CT - 04
CT-02
Mô tả:

Công Dụng:  

- Cân bằng dinh dưỡng cho cây, ra rễ nhiều, giúp cây phát triển mạnh, phục hồi nhanh khi cây ngộ độc, sương muối, mưa axít, mưa đá , khô đầu lá, vàng lá, tháo đốt, quăn ngọn, nghẹt rễ trên hồ tiêu, cà phê, cacao, cây ăn quả v.v...


Công Dụng:  

- Cân bằng dinh dưỡng cho cây, ra rễ nhiều, giúp cây phát triển mạnh, phục hồi nhanh khi cây ngộ độc, sương muối, mưa axít, mưa đá , khô đầu lá, vàng lá, tháo đốt, quăn ngọn, nghẹt rễ trên hồ tiêu, cà phê, cacao, cây ăn quả v.v...

CT-02
CT-01
Mô tả:

- Giúp đối kháng chống lây nhiễm khuẩn ty thể (mycelium)... gây ra các hiện tượng : rong rêu, nấm mốc, khô cành rụng trái, tháo đốt, xoắn lá, cháy đầu lá, bạc lá, nấm hồng, cháy rễ, sưng rễ. các loại địa y trên cây trồng như: cà phê, hồ tiêu, cao su, ca cao, cam quýt, sầu riêng, cây kiểng...


- Giúp đối kháng chống lây nhiễm khuẩn ty thể (mycelium)... gây ra các hiện tượng : rong rêu, nấm mốc, khô cành rụng trái, tháo đốt, xoắn lá, cháy đầu lá, bạc lá, nấm hồng, cháy rễ, sưng rễ. các loại địa y trên cây trồng như: cà phê, hồ tiêu, cao su, ca cao, cam quýt, sầu riêng, cây kiểng...

CT-01
Phân bón gốc
PHÂN BÓN HUMAT CÁ
Mô tả:

HC: 2.8%(Axit amin chiết xuất từ cá); Bổ sung N: 1.5%; P2O5: 0.8%; K2O: 0.9%; (Phụ gia Axit Humic đặc biệt vừa đủ 100%).


HC: 2.8%(Axit amin chiết xuất từ cá); Bổ sung N: 1.5%; P2O5: 0.8%; K2O: 0.9%; (Phụ gia Axit Humic đặc biệt vừa đủ 100%).

PHÂN BÓN HUMAT CÁ
Phân Vôi Lân Dolomit
Mô tả:

Phân Vôi Lân Dolomit được nung ở nhiệt độ 120000c, thành phần hữu hiệu của các hoạt chất tạo được và cấu thành phân bón gồm : Canxi Hydro Phosphate ( cũng còn gọi là phân lân trắng ), hàm lượng phân lân hh > 4 - 6%, độ ẩm < 8%. Phân lân trắng có dạng bột trắng , độ mịn như bột mì , hàm lượng Canxicacbonat ( CaCo3> 38%; Manhecacbonat ( MgCo3) hòa tan > 20%, Florite < 18%, Asen < 0.002%, chì < 0.002%, Cadmium < 0.001%


Phân Vôi Lân Dolomit được nung ở nhiệt độ 120000c, thành phần hữu hiệu của các hoạt chất tạo được và cấu thành phân bón gồm : Canxi Hydro Phosphate ( cũng còn gọi là phân lân trắng ), hàm lượng phân lân hh > 4 - 6%, độ ẩm < 8%. Phân lân trắng có dạng bột trắng , độ mịn như bột mì , hàm lượng Canxicacbonat ( CaCo3> 38%; Manhecacbonat ( MgCo3) hòa tan > 20%, Florite < 18%, Asen < 0.002%, chì < 0.002%, Cadmium < 0.001%

Phân Vôi Lân Dolomit

Giá cà phê ngày 20/01/2018

Thị trườngGiáThay đổi
Cà phê London (05/18)1742-20(-1.14%)
Cà phê New York (05/18)123.7+0.15(0.12%)
FOB (HCM)1,662Trừ lùi:-80
Đắk Lăk36,800-500
Lâm Đồng36,500-500
Gia Lai37,000-500
Đắk Nông37,000-500
Hồ tiêu61,0000
Tỷ giá USD/VND22,6750
(Bảng giá cập nhật tự động từ web Giá cà phê)
Mô hình Hồ Tiêu - Cà phê dùng phân bón CT Tây Nguyên

   Tin vui   Trong nước   Trong tỉnh   Phân bón gốc   Phân bón lá   Phân hạt   Thuốc bảo vệ thực vật   Cây cà phê   Cây tiêu   Cây trồng khác   Cà phê   Hồ tiêu    đội ngũ nhân viên   Clipt   Hội thảo   Khai trương   Từ thiện   Tri ân khách hàng   Cây trồng   Vật nuôi